CRM THETIS

CRM THETIS

Το CRM Thetis αποτελεί έναν σύμμαχο για τον ελεύθερο επαγγελματία καθώς χρησιμοποιώντας το μπορεί να οργανώσει το πελατολόγιο του, να διαχειριστεί τις καθημερινές του αρμοδιότητες, να αποστείλει ειδοποιήσεις πληρωμών και να παρακολουθεί τα έσοδα και τα έξοδα έχοντας μια συνεχή εκτίμησης της φορολογίας που θα κληθεί να πληρώσει για το τρέχων έτος

Περιλαμβάνει

Βάσει των εσόδων και των εξόδων που θα εισάγει
Κατόπιν της εισαγωγής πελατών θα μπορεί να διαχειρίζεται την εικόνα του
Μπορεί να εισάγει τις αρμοδιότητες και τους στέλνονται συνεχής ειδοποιήσεις μέχρι να σημειώσει πως τις ολοκλήρωσε
Εισάγοντας το ποσοστό αμοιβής ανά δραστηριότητα μπορεί να υπολογίζει τα κέρδη του
Το CRM Thetis περιλαμβάνει ημερολόγιο που μπορεί να συνδεθεί και με το google calendar που αφορά τα ραντεβού αλλά και τις εκκρεμότητες των πελατών - λήξεις
Με την εισαγωγή των συμβολαίων των πελατών επιτυγχάνει την συνολική οργάνωσή τους
Εισάγοντας την λήξη ενός συμβολαίου διευκολύνεται η διαχείριση καθώς το CRM Thetis αποστέλλει αυτόματη ειδοποίηση στον πελάτη 15 ημέρες πριν)
Ο χρήστης δύναται να εισάγει επαφές με εν δυνάμει πελάτες που βάσει της κατάστασης που θα ορίσει (Τρέχων, Σε αναμονή και Ολοκληρωμένο), θυμάται να τις εκμεταλλεύεται κατάλληλα
Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη με έγγραφα που θεωρεί σημαντικά και θέλει να έχει πρόσβαση κάθε στιγμή
Βάσει των εσόδων και των εξόδων υπάρχει μια εκτίμηση της προκαταβολής φόρου ώστε ο ελεύθερος επαγγελματίας να είναι προετοιμασμένος

Κόστος 1000 ευρώ + ΦΠΑ ανά άδεια χρήσης

Η άδεια χρήσης περιλαμβάνει την δημιουργία εώς 5 μοναδικών χρηστών που ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα για ένα χρόνο χρησιμοποιώντας μέχρι 4 συσκευές.

Σημαντικό είναι πως ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή κάποια μικρομεσαία επιχείρηση εάν κρίνει πως οι ανάγκες της χρήζουν περισσότερους χρήστες ή συσκευές μπορεί να αγοράσει πάνω από 1 άδεια.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν αιτήματος η παροχή demo κωδικών για 10 ημέρες.

Προσοχή: Το σύνολο των υπηρεσιών και εφαρμογών περιλαμβάνονται στο πακέτο και υπολογίζονται ανά άδεια χρήσης. Ο αγοραστής βάσει των αναγκών του δύναται να αγοράσει πολλαπλές άδειες χρήσης.

Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω το Thetis CRM